Bokhøsten nærmer seg

Det nærmer seg utgivelse av et nytt bind av Gårder og slekter i Borge og Torsnes - det niende i rekken. I år har forfatterne Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad og Svein Åstrøm forflyttet seg til en ny del av bygda. Årets bok vil omhandle Begby, Lilleby, Haugsten, Ulfeng, Gansrød, Grårød, Nybøle, Laverød og muligens Visur. Lansering vil bli rundt 1. desember.

Fram til midten av 1900-tallet var Begby et landsens område med spredte bondegårder og noen få bolighus. Det bar ikke preg å være et tettsted, men snarere en liten grend. Begby bestod av 7-8 gårder av en viss størrelse, samt en rekke småbruk. Vi følger utviklingen helt siden Anders bosatte seg her i 1593 og fram til i dag. Men før dette vil interesserte også få et dypdykk i de rike helleristningsforekomstene som finnes på Begby.

Videre får leserne bli med tilbake til Lilleby bryggeri i årene 1853-98. Dette var det første bryggeriet i Fredrikstad-distriktet, men det er i dag så godt som borte. Siden bryggeriet ble flyttet nærmere byen for godt over 100 år siden har historien blitt glemt. Vi har nå gleden av å kaste nytt lys over sjeldne industriforetaket. Ellers gir boka innblikk i de store mink- og revefarmene i mellomkrigstiden, kunstneren Søren Begbys virke, difteriepidemien på Nybøle i 1887, forholdene på den avsidigliggende storgården Laverød og om gårdene som grenset til Fredrikstads bymarker - for å nevne noe.

Det blir en flott og spennende bok på over 500 sider med nærmere 250 gamle fotografier, tegninger og kart. Her kan du lese om historien til de fleste av menneskene og slektene som har bodd i området, gårdshistorie, små levende skildringer fortalt fra gamle folk, spesielle hendelser, samt en innføring i betydningen av alle gamle stedsnavn. Mye av dette er lokalhistorie som tidligere ikke har vært framme i lyset.

Gyldenstierne forlag håper mange vil få glede av boka. Mer om Gyldenstierne forlag as og utdrag av tidligere anmeldelser finner under den nest nederste knappen på venstre side av skjermen (Alt om annet).

13.09.2008


<< Tilbake | Skriv ut side