Identitetsstipend fra Stiftelsen Fredriksstad Blad

Ikke rart man blir glad når man blir satt pris på. Denne uka ble nemlig Karl Ottar Fjeld, Svein Åstrøm og undertegnede tildelt kr. 50.000 i stipend for vårt arbeid med bokverket "Gårder og slekter i Borge og Torsnes". Giveren er Stiftelsen Fredriksstad Blad som kommer med støtte til stimulering av den lokale identitet. Bind 9 står nå for trappene og blir utgitt i november 2008.

Følgende kriterier lå til grunn for tildelingen:

- Stimulerer til den lokale samtale

- Styrker og vekker den lokale identitet. Dette gjelder også for Fredrikstad bys identitet da viktige temaer som for eksempel sagbruk, teglverk, stenhogging, livet på elva osv. har blitt behandlet. Det er også lagt vekt på å bevare lokal fortellertradisjon gjennom å benytte dirkekte tale fra de mange informantene.

- Bøkene har utdrag av en rekke interessante avisartikler fra Fredriksstad Blad helt tilbake til 1889. Det vises derfor hvordan avisen kan benyttes som historisk kildemateriale.

Veldig morsomt og inspirerende for oss forfattere. Stipendet kommer godt med i forbindelse med utgivelsen av bind 9.

18.04.2008


<< Tilbake | Skriv ut side