Skjøtselsplan for Fredrikstad festning


Stjernebilde!

Fredrikstad festning utgjør i dag et av landets største og flotteste parkanlegg. Kombinasjonen av spennende vollformasjoner, vollgraver, store løvtrær, gangstier, bruer, kanoner, utsikt mot Glomma, Isegran, Cicignon og Fredrikstadbrua, samt et unikt bygnings-, handels- og gatemiljø gjør dette til et særegent kulturmiljø. Festningsanlegget og Gamlebyen blir årlig besøkt av et stort antall tilreisende turister, samt at området er et svært populært rekreasjonsområde for lokalbefolkningen. I 2007 var det ca. 375.000 besøkende.

Gamlebyen som kulturminne, parkanlegg og en levende bydel er Fredrikstads fremste attraksjon. Vollanlegget rundt Gamlebyen er et svært stramt anlegg som krever en høy grad av skjøtsel. Ustelte gressarealer, oppskytende krattvegetasjon, samt søppel, bør ikke skjemme anlegget.

På oppdrag fra Nasjonale Festningsverk og Fredrikstad kommune har KLAVESTAD kunst kart landskap de siste par månedene utarbeidet en omfattende skjøtselsplan som forhåpentligvis kan bidra til en god skjøtsel av området dersom tilstrekkelige ressurser blir tilført.

08.03.2008


<< Tilbake | Skriv ut side