Nytt kulturhistorisk turkart over Torsnes


Gjennom alléene på Thorsø herregård kan man definitivt vandre inn i tiden. I 2008 utgis det et kulturhistorisk turkart over hele Torsnes.

Få steder i Østfold har flottere natur- og kulturlandskap enn Torsnes. Thorsølandet er et yndet turterrenget for de som vil oppleve ubebygd kystlandskap. På Thorsø herregårds 16 km lange kystlinje finnes det kun et fåtall hytter - noe som er en sjeldenhet i dag. I steden kan man vandre fra husmannsplass til husmannsplass og tenke seg 100 år tilbake i tid.

På oppdrag fra Torsnes lokalsamfunn og Fredrikstad Skiklubb har jeg nå gått i gang med arbeidet med å lage et kulturhistorisk turkart over Torsnes. Kartet dekker ca 35 km2 og kommer til å ha en nærmere beskrivelse av ca 100 kulturminner, utsiktspunkter, spesielle naturforekomster og severdigheter. Kartet blir det fjerde i serien av slike spesialkart over Fredrikstad.

Å få folk ut ut i skog og mark, og øke nygjerrigheten for markaområdene, har vært en suksess. Ekelundene på Nes herregård, stenbruddene på i Holmsfjella og husmannsplassene på Thorsø er noe det er vel verdt å oppleve. Kartet vil foreligge ferdig trykket til våren eller sommeren.

18.01.2008


<< Tilbake | Skriv ut side