Grisgrendte strøk

I 2008 fyller Norsvin, eller det som tidligere var Norsk Svineavlslag, 50 år. I den forbindelsen har organisasjonen utgitt kunstkalenderen "Grisgrendte støk" med 15 snurrealistiske griser og tilhørende fabulerende artsbeskrivelser.

Kalenderen er trykket i 2500 eksemplarer og er distribuert til grisebønder og andre forbindelser over hele landet. Her får man et gjensyn med blant annet Ordenspurken, Hurtigrisen, Natursvinet, Fyllesvinet og Heldiggrisen.

Nøff, nøff - dette var en svinaktig morsom oppgave.

06.01.2008


<< Tilbake | Skriv ut side