Åbygge 2007 med spennende innhold

Borge og Torsnes historielags årbok Åbygge er nå klar. Den byr på fem innholdsrike artikler fra lokalhistorien - som spenner seg helt fra bronsealderen til vår tid.

Forsiden prydes av et foto med en stor sten som de færreste kjenner. Mitt bidrag til Åbygge i år stiller nemlig spørsmålet om vannila i Grindbekk i nordre Borge kan ha vært en rituell plass i fortiden. Funn av spesielle arkeologiske gjenstander og særegne fornminner kan nemlig tyde på en sammenheng.

På en høy søyle i det gamle sandtaket like ved ila står en kjempemessig bautasten og peker skrått oppover mot himmelen. Slik har den stått i uminnelige tider, men for hvert år som går øker faren for at den en dag skal rase ut i sandtaket. Med sin høyde på rundt to meter har denne stenen en helt uvanlig beretning å fortelle. Fram til midten av 1800-tallet inngikk stenen i et høyst spesielt fornminne.

Ennå et godt stykke ut på 1900-tallet ble stedet her kalt for ”Syvstenene”. Dette hadde sin bakgrunn i at det på stedet en gang skulle ha stått en rekke med hele sju oppreiste bautastener. Noe liknende er knapt kjent fra vårt distrikt. Dessverre er det nå bare én av dem igjen. Hele historien kan leses i Åbygge 2007.

Se også her: http://www.demokraten.no/kulturnytt/article3169036.ece

04.12.2007


<< Tilbake | Skriv ut side