Kyststien - offisiell åpning ved Engelsviken


Utsikt fra kyststien mot Smaugstangen (foto: LOK).

Sakset fra Fredrikstad kommunes hjemmeside:

Det er planlagt å lage en sammenhengende kyststi rundt hele Nordsjøen i sju land. Gjennom Fredrikstad blir stien på ca. 86 km. Den andre ferdige strekningen vil bli offisielt åpnet søndag 17. juni kl.12 av ordfører Ole Haabeth.

Stien skal bli et attraktivt frilufts- og opplevelsestilbud for både lokalbefolkningen og turister. Trasèen velges primært lang sjøen og til steder med kulturell betydning og naturopplevelser.

Lokalsamfunnene Manstad og Engelsviken
Strekningen som er valgt går langs sjøen på halvøya vest for Elinggårdkilen og åpningturen går fra Haviken (v/veikryss Grundvigvei / Storesandvikvei), ut til Smaugstangen og langs Rauerfjorden til Flåtavika. Det er en aktiv gruppe utgått fra lokalsamfunnsutvalgene i Manstad og Engelsviken som har prosjektert, ryddet og merket turstien. Det er også utgitt et tur- og kulturkart for området bekostet av de samme aktørene.

Ved fremkomst i Flåtavika (ca. 1 time) vil turgåerne bli møtt av skolekorpset og ordfører Ole Haabeth vil si noen ord om tiltaket. Likeså vil Lars Ole Klavestad si noe om det kartet som er utgitt for anledningen.

Arrangøren sørger for at det er varme på grillen der ute. Møt opp med turklær, mat/drikke og godt humør. Alle nye og gamle turgåere ønskes velkommen!

14.06.2007


<< Tilbake | Skriv ut side