120 gode grunner til å gå på tur i Onsøy


Fornøyde. Olav Sørensen (til venstre), Manstad lokalsamfunn, Lars Ole Klavestad og Turid Andersen, Engelsviken lokalsamfunn, er alle godt fornøyd med det nye kulturhistoriske kartet for området. (Foto: Svein Kristiansen, FB)

Artikkelen nedenfor er sakset fra Fredriksstad Blad, skrevet av kulturjournalist Svein Kristiansen.

Et flunkende nytt kulturhistorisk turkart over Engelsviken og Manstad distribueres nå til alle husstandene i området.

Kartet, som er laget i målestokk 1: 10.000, strekker seg fra Smaugstangen i sør til Røtne/Solberg i nord.

– Ut på tur!
– Dette er et svært etterlengtet kart som vi tror vil interessere mange. Nå er det ingen grunn til å utsette søndagsturen, sier Turid Andersen i Engelsviken lokalsamfunnsutvalg. Hun er født og oppvokst i Engelsviken, men avslører at hun også vil benytte kartet aktivt. Ikke minst for å gjøre seg bedre kjent i Manstad-området.

Samarbeidsprosjekt
Det har kostet 100.000 offentlige kroner å realisere utgivelsen, og kartet er et samarbeid mellom lokalsamfunnsutvalgene i Engelsviken og Manstad og Fredrikstad Skiklubb. Kartet, illustrasjonene og den forklarende teksten er laget av Lars Ole Klavestad. Den aldri hvilende landskapsarkitekten, kunstneren og lokalhistorikeren har tidligere laget tilsvarende turkart for Gressvik-området og Fredrikstad-marka.

120 punkter
– Dette kartet har jeg jobbet med i et års tid, og det ligger mye arbeid bak. Jeg har tatt med 120 punkter som det er gitt forklarende tekst til. Det dreier seg blant annet om lokale turstier, kulturminner, ulike severdigheter, utsiktspunkter, stedsnavn og lokal historikk, forteller han. Ikke bare interessante steder på "fastlandet" er tatt med. Også badeplasser, fiskeplasser og naturhavner er plottet inn.

Akvareller
Kartet, som dekker et område på ca. 15 kvadratkilometer, er illustrert med akvareller som Klavestad har malt. Det overordnede målet med utgivelsen er å stimulere til aktiv turgåing. – Både i Engelsviken og på Manstad er det kommet mange innflyttere de siste årene. For dem vil et slikt kulturhistorisk turkart være gull verdt, sier Olav Sørensen i Manstad lokalsamfunnsutvalg.

Detaljert
Klavestad har gått detaljert til verks og funnet frem til superlokale stedsnavn. Han knytter også kjente, avdøde personer til avmerkede steder. Et eksempel i så måte er en hustufte ved Hakeberget (ikke langt fra Smaugstangen) som strandsitterne "Per i Hakan" rådet over. Han levde fra 1831 til 1901 og livnærte seg av fiske og hagebruk. Han var en nøysom mann, blant annet skal han ha plukket sild som var brukt som gjødsel på jordene. Det fortelles også at han tidvis brukte tjære under fotsålene i stedet for sko.

Stort opplag
Kartet er trykket i et opplag på 8.000 eksemplarer. 2.000 av dem skal distribueres gratis til lokalbefolkningen. Kartene vil også være tilgjengelige på en del utsalgssteder i Engelsviken/Manstad-området. – Det finnes 23 lokalsamfunnsutvalg i Fredrikstad kommune. Kan vi forvente at det vil komme en rekke lignende kart i årene fremover? – Det vet jeg ikke, men det hadde ikke vært meg imot. Jeg stortrives med slike jobber, smiler Lars Ole Klavestad.

PS: 17. juni åpner en ny tursti som er avmerket på kartet. Den starter ved Haviken og ender i Flåtaviken på Engelsviken.

09.06.2007


<< Tilbake | Skriv ut side