Stedsanalyse Høysand - åpent møte


Høisand Bad ved Skjebergkilen - innviet 18. juni 1897. Bildet viser bygningen som opprinnelig var hotell for badegjestene (foto: LOK).

9. mai, kl. 18 arrangerer Sarpsborg kommune åpent møte i forbindelse med stedsanalysearbeidet i Høysand i Skjeberg. På møtet presenterer Sundt og Thomassen landskapsarkitekter og landskapsarkitekt Lars Ole Klavestad det foreløpige utkastet til stedsanalysen. Videre vil lokalbefolkningen få delta i en idédugnad om stedets framtid. Stedsanalysen vil ta for seg landskap, grøntstruktur, historie, arkitektur m.m. omkring det gamle kurbadstedet, slik at man ved fremtidig planlegging skal kunne sikre gode og riktige beslutninger.

09.05.2007


<< Tilbake | Skriv ut side