Ny mulighet til å høre om bokarbeidet


Borge kirke - tronende på et høydedrag over grønne åkre hvor folk å fe har ferdes i årtusener (tegning: LOK).

Arbeidet med "Gårder og slekter i Borge og Torsnes" (Fjeld/Klavestad/Åstrøm) skrider fram. I 2007 kommer bind 8 ut. ...Men i bind 10 blir det trolig det gamle bygdesenteret rundt Borge kirke som blir hovedtemaet. Det var her på morenene ved Hunnebunnen at hele bygdas bosetningshistorie startet.

Onsdag 28. mars vil jeg holde foredrag om bokarbeidet på årsmøtet i Skjærviken lokalsamfunn på Borge barneskole, kl. 19.00.

23.03.2007


<< Tilbake | Skriv ut side