I ny jobb hos Fylkeskonservatoren i Østfold


Å kunne jobbe med historien vår i et større omfang er vel en drøm for en som har vært opptatt av kulturminnenes ve og vel fra barnsben av. Bildet er fra husmannsplassen Laggarholtet i Aremark. Vakkert kulturlandskap (foto: LOK).

Endelig er alle bitene i puslespillet på plass. Noen ganger er man heldig og får jobbe med akkurat det man ønsker og interesserer seg for...

Mandag 5. mars begynner jeg i ny jobb hos Fylkeskonservatoren i Østfold. I en nyopprettet 50% stilling (med varihet i ett år) får jeg da muligheten til å jobbe med kulturminnevernet i et enda større omfang enn tidligere.

Helt siden jeg ble født har dette med kulturminner, vern og tilrettelegging vært et tema jeg har interessert meg for og engasjert meg i. Å ta vare på historien og legge den til grunn for ny planlegging er svært viktig for å skape et godt og interessant samfunn. Dette blir en utfordring som jeg gleder meg til å ta fatt på.

Hos Fylkeskonservatoren på Fylkeshuset i Sarpsborg vil jeg være stasjonert mandag, tirsdag og annenhver onsdag. Den resterende tiden vil fylles med egne prosjekter. 1. januar startet jeg enkeltpersonsforetaket KLAVESTAD kunst kart landskap hvor de øvrige prosjektene faller inn under.

Tiden går med til maling, skriving, kart og landskapsarkitektur. På den sistnevnte fronten skal jeg nå i gang med en stedsanalyse for Høysandområdet, i samarbeid med Sundt & Thomassen landskapsarkitekter, på oppdrag for Sarpsborg kommune. Ellers blir selvsagt årets store utstilling "På en snurr" hos Galleri Clara i Gamlebyen 31. august - 23. september årets happening. Her blir det et stort og nyskapende utvalg av snurrealisme. Håper du har lyst til å komme en tur da...

04.03.2007


<< Tilbake | Skriv ut side