120 nye grunner til å komme seg ut!


Slik blir det nye kulturhistoriske turkartet for Engelsviken og Manstad seende ut.

Denne uken legges i stor grad siste hånd på verket når det gjelder det nye kulturhistoriske turkartet for Engelsviken og Manstad. Kartet skal utgis til våren av lokalsamfunnene i Engelsviken og Manstad i samarbeid med Fredrikstad Skiklubb.

Kartet er det tredje i turkartserien for Fredrikstad og inneholder 120 spennende punkter som kan fungere som turmål - kulturminner, jettegryter, utsiktspunkter med mer. Alle stedene er godt beskrevet med tekst, slik at man også kan lære noe når man er ute i marka på tur. Innbakt i teksten finnes også 10-12 nylagde strektegninger og akvareller.

Kartområdet særpreges spesielt av de vakre områdene rundt Smaugstangen sør for Engelsviken. Videre er også rhododendron-paradiset på Risholmen tatt med. Kartet avgrenses i øst av Elingårdskilen og i vest av kysten fra Smaugstangen i sør til Saltnes i nord. For de som er interessert i å høre mer om arbeidet og tankene bak disse kulturhistoriske turkartene vil jeg holde fordrag om dette på Fredrikstad Turlags møte 14. mars.

27.02.2007


<< Tilbake | Skriv ut side