Endelig er boka her!


Over 3000 sider dokumentasjon fordelt over sju bind. Forfatterne Lars Ole Klavestad, Svein Åstrøm og Karl Ottar Fjeld er nå ute med det sjuende bindet av "Gårder og slekter i Borge og Torsnes" (foto: Per H. Forsberg, Demokraten).

Endelig er bind 7 av "Gårder og slekter i Borge og Torsnes" ute i bokhandlerne. I går kunne de tre forfatterne stolt vise fram årets produkt på nesten 500 sider. Så for alle lokalhistorieinteresserte i Fredrikstad er det nå bare "å løpe og kjøpe". Boka er spekket med interessante bilder, tegninger og kart, og har en pris på kr. 398,-. Lørdag (16. des.) signerer forfatterne bøker hos Erik Prøitz Bok- og Papirhandel på Selbak fra kl. 10 til 14.

Leserne blir denne gangen tatt med til de nordlige delene av Selbak og Kjølberg. Borges tettest befolkede område skjuler så mye spennende historie om folk, slekter, bygninger og sosiale kår at Selbak vil bli viet hele 3 bind for å holde oppe den samme gode standarden som de foregående bindene har hatt.

Dette bindet er også et viktig bidrag til Fredrikstads industrihistorie. Mens bind 6 hadde fokus på sagbrukshistorien retter bind 7 søkelyset mot teglverkene. Her gis det en inngående og spennende innføring i både produksjon og sosialt liv omkring teglverkene nord for Selbak. Likeledes er det utfyllende kapitler om livet på elva - ferjetrafikken, trippebåtene og prammene, samt om stedets mangfoldige musikkliv i form av korps og kor.

En annen spennende historie som blir fortalt er om Stengården på Kjølberg. Denne særegne bygningen, som også preger omslaget på boka, sies å ha blitt bygd av slaver tidlig på 1800-tallet. Historien kan du fordype deg i når boka kommer i bokhandelen før jul. Tradisjonsstoff, slekts- og bygningshistorie er blandet med spennende historier fra hverdagsliv, tragedier og fest - og ikke minst av mengder av bilder og tegninger. Dermed er materialet også er godt stoff for lesere langt utenfor nærområdet.

For mer informasjon og presseomtaler - se Gyldenstierne forlags hjemmeside (http://www.gyldenstierne.no). Link ligger under knappen "Alt om annet" i menyen til venstre.

15.12.2006


<< Tilbake | Skriv ut side