Ny historiebok snart ferdig

I månedskiftet november/desember 2006 kommer bind 7 av bokverket "Gårder og slekter i Borge og Torsnes" ut. I disse dager finpusses stoffet før boka skal gå i trykken.

Forfatterne Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad og Svein Åstrøm tar oss denne gangen med til de nordlige delene av Selbak og Kjølberg. Borges tettest befolkede område skjuler så mye spennende historie om folk, slekter, bygninger og sosiale kår at Selbak vil bli viet 2-3 bind for å holde oppe den samme gode standarden som de foregående bindene har hatt.

Dette bindet er også et viktig bidrag til Fredrikstads industrihistorie. Mens bind 6 hadde fokus på sagbrukshistorien, retter bind 7 søkelyset mot teglverkene. Her gis det en inngående og spennende innføring i både produksjon og sosialt liv omkring teglverkene nord for Selbak. Likeledes er det utfyllende kapitler om livet på elva - ferjetrafikken, trippebådene og prammene.

En annen spennende historie som blir fortalt er om Stengården på Kjølberg. Denne særegne bygningen, som også preger omslaget på boka, sies å ha blitt bygd av slaver tidlig på 1800-tallet. Historien kan du fordype deg i når boka kommer i bokhandelen før jul.

Tradisjonsstoff, slekts- og bygningshistorie er blandet med spennende historier fra hverdagsliv, tragedier og fest - og ikke minst av mengder av bilder og tegninger. Dermed er materialet også er godt stoff for lesere langt utenfor nærområdet.

Dersom du ønsker informasjon om Gyldenstierne forlag eller mer bakgrunnsstoff om bokverket - anbefales det å trykke på knappen "Alt om annet" i menyen til venstre. Her finnes det link til hjemmesiden til forlaget.

11.10.2006


<< Tilbake | Skriv ut side