Fylkespris for gårds- og slektshistorie

Faksimile fra Fredriksstad Blad 19. mars 2006:

Lars Ole Klavestad, Karl Ottar Fjeld, og Svein Åstrøm har fått Østfold Historielags bokpris for 2006 for sin historieserie om Borge og Torsnes.

Like før jul 2005 ga lokalhistoriens tre musketerer i Borge og Torsnes, Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad og Svein Åstrøm, ut sjette bind i deres serie om bygdas gårds- og slektshistorie.

Fjorårets bind tok for seg Selbak med omland, og ble meget vel mottatt av anmelderne i begge Fredrikstads aviser. De påkostede bøkene utgis på eget forlag, Gyldenstierne.

Nå har et enstemmig styre i Østfold Historielag sluttet seg til rosen. Historielaget deler hvert år ut to bokpriser for lokalhistoriske publikasjoner, og den ene av disse går til trioen Fjeld, Åstrøm og Klavestad.

I juryens begrunnelse vektlegges spesielt deres solide arbeid med slektsgransking og kildebruk.

Østfold Historielags bokpris II av året er tildelt Svein Syversen, som har skrevet den flotte boken "Fjella i Indre Østfold". Prisene ble delt ut på en tilstelning på Jeløy lørdag.

PS: De tre lokalhistorieforfatterne fikk i 2004 Fredrikstad Handelsstands litteraturpris.

21.03.2006


<< Tilbake | Skriv ut side