Nytt kulturhistorisk turkart over Fredrikstadmarka


De store gravrøysene på Krikenåsen ved Veum er ett av de mange kulturminnene som blir beskrevet på det nye kartet (foto: LOK).

Nå om dagen jobber jeg med den digitale kartografien, teksten og den grafiske utformingen av det nye kulturhistoriske turkartet over Fredrikstadmarka som skal utgis til våren. Utgivere er lokalsamfunnene rundt marka i samarbeid med Fredrikstad Skiklubb.

På kartet kan du finne 100 kulturminner, naturminner og utsiktspunkter du kan besøke på søndagsturene til Skihytta. Hvert punkt er godt beskrevet og delvis også illustrert. I tillegg inneholder kartet en mengde stedsnavn, løyper og annen informasjon.

Målet med kartet er å få flere ut i skogen, gjøre turene spennende og lærerike, samt at folk blir bedre kjent med marka.

Det er alltid artig å jobbe med slike prosjekter hvor interessene for historien, naturen, tegning og kart kan smelte sammen. I 2003 ble et lignende kart utgitt over Gressvikmarka utgitt i samme format. I årene framover står trolig flere av markaområdene rundt byen for tur. Interessen rundt om i lokalsamfunnene virker å være god.

10.01.2006


<< Tilbake | Skriv ut side