Lokalhistorie i vid format - terningkast 6 i FB

Nok en gang har Gyldenstierne forlag og forfatterne Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad og Svein Åstrøm utgitt en solid hitoriebok. Salget av bind 6 i serien "Gårder og slekter i Borge og Torsnes" går bra, og god kritikk har heller ikke uteblitt denne gangen. Overskriften over er hentet fra Fredriksstad Blads anmeldelse julaften 2005. Boka ble nok en gang hedret med beste terningkast. "Etter mitt skjønn kan ikke en lokalhistorisk publikasjon bli stort bedre", skrev Fredriksstad Blads anmelder Geir Løvli.
Også Fredrikstadavisa Demokraten ga utgivelsen beste omtale. Nedenfor kan du lese et utdrag fra Demokratens anmeldelse av boka 21. desember:

"...ET SÆRDELES GODT EKSEMPEL PÅ HVORDAN UNDERHOLDENDE LESING OGSÅ KAN VÆRE LÆRERIK"
"På så sett er boka selvsagt et oppslagsverk av de helt sjeldne. Vi har til gode å bli vist noen dokumentasjon over norske byer og bygder som er like omfattende og grundige som bokserien fra herrene Fjeld, Åstrøm og Klavestad. I tillegg til dette gir boka fantastiske tidbilder fra flere generasjoner tilbake. Enten skildringen omfatter kjente personer (snarere kanskje personligheter) eller samfunnsmessige tildragelser av ulik karakter. I særdeles godt utbygde kapitler får vi innblikk, for ikke å si en fullstendig redegjørelse, for store deler av det omfattende foreningslivet på Sellebakk og omliggende herligheter, enten de er av kristelig, avhold, sportslig eller kulturell karakter. At de aller fleste personene som er nevnt kan spores direkte til dagens innbyggere i bydelen setter selvsagt en spiss på lesingen. Bokas mange sitat, hele avsnitt er viet både nålevende og forgangne personligheter, enkelte av dem smått legendariske, er fornøyelig lesing, ikke bare for de som har opplevd disse personene "på direkten". ...et særdeles godt eksempel på hvordan underholdende lesing også kan være lærerik".

Boka, og de fem foregående bindene, kan du kjøpe i bokhandelen eller direkte fra forfatterne.

02.01.2006


<< Tilbake | Skriv ut side