Snart jul: Endelig klart for et nytt bind av:

15. desember utgis det sjette bindet av "Gårder og slekter i Borge og Torsnes". En ny milepel er nådd - 420 sider spekket med rikt illustrert lokalhistorie.

Bind 6 og 7 av bokverket "Gårder og slekter i Borge og Torsnes" vil omhandle Selbak og Kjølberg. Det vil si at det er Borges tettest befolkede område som skal behandles. Fra 1860 og fram til i dag har Selbak utviklet seg fra rent jorbruksland til et bymessig område med bygårder, boliger, butikker og annen næringsvirksomhet. Det blir garantert spennende lesning for noen og enhver.

Denne gangen er det altså det gamle kommunesenteret som står i fokus for forfatterne Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad og Svein Åstrøm. Vi har forflyttet oss fra bondebygdene og stenhoggergrendene i Torsnes til de tett befolkede arbeidersamfunnene langs Glomma. Altså et helt nytt kapittel om Borges historie! Vi får bl.a. et spennende møte med de gamle arbeiderne på Sellebak Bruk, et gjensyn med gamle Borge kino og butikkene på Selbak, samt at vi får høre historien til musikkorps, idrettslag og menigheter som alle hadde sitt utspring i den sterke arbeiderkulturen. I fjor var det også 90 år siden den store brannen på Selbak i 1914 - da nærmere 60 hus ble lagt i aske. Etter den tragiske hendelsen ble stedet regulert med kvadratur og bystruktur, og det var duket for stor utvikling...

Den store befolkningstettheten og alt liv og røre som har vært og er på Selbak, har ført til at dette området vil bli viet minst to bind. Bind 6 vil omfatte selve Kjølberggårdene og det meste av bebyggelsen som ligger sør for Kjølberggaten, dvs. sør for Selbak torg. Men her er tette forbindelser som vil være av interesse for noen og enhver.

Boka kan kjøpes hos Erik Prøitz Bok- og Papirhandel Selbak, Ark Bokhandel Torvbyen, Interbok Sverre Johnsen, Notabene Østfoldhallen, alle bokhandlerne i Sarpsborg, samt direkte fra forfatterne. Prisen er kr. 398,-. Forfatterne vil være tilstede og signere bøker hos Erik Prøitz Bok- og Papirhandel på Selbak lørdag 17. des. kl. 11-14.

09.12.2005


<< Tilbake | Skriv ut side