Kunstneren Søren Begby i nytt Åbygge


Når man besøker Borge kirke kan man ikke unnlate å se Søren Begbys lette skikkelser i kirketaket. Utsmykningen ble utført i 1949-50. Bildet viser Jesus’ inntog i Jerusalem - og er ett av ti motiver. Foto: LOK.

Det er få som har satt større spor etter seg i Borge enn kunstneren Søren Begby (1907-86). I mai 2007 ville han ha fylt 100 år. Bondegutten fra Begby gjorde det han hadde mest lyst til i livet. Han ble kunstner isteden for bonde. Men det var det åpne kulturlandskapet som i stor grad ble hans arbeidsplass. Du skal ikke lete lenge på veggene på bondegårdene i Borge og Torsnes før du finner et av Søren Begbys karakteristiske litografier.

Enkle, effektfulle linjer i brunt eller sort, hvor landskapets egenart trer frem med en sjelden ro. Eller det måtte være seg en bonde i farens skikkelse eller et gammelt skjevt bygningsmiljø. Likevel er det når du besøker Borge kirke du virkelig får føle hvilken stor kunstner Søren Begby var.

Dette året har jeg fordypet meg i Søren Begbys kunstneriske virke - et svært spennende område for meg både som historisk- og kunstnerisk interessert. Artikkelen, som avdekker svært mange interessante detaljer, kan du lese i Borge og Torsnes historielags årbok Åbygge, som ble presentert på torsdag.

Videre har Inger E. Thorbjørnsen bidratt med et interessant glimt fra 1905, Reidar S. Kjølberg har skrevet om vannforsyningen i Borge, mens Ragnar Dahl har tatt for seg bygdeutstillingene i Torsnes på 1950- og 60-tallet. Videre har jeg skrevet to artikler som omhandler kunsten som prydet Torsnesveien fra 1930-tallet og utover, og en slags nekrolog over de to største eketrærne i bygda - som dessverre har sett sine siste dager.

Altså nok et fyldig Åbygge - nå i sin 26. årgang. God lesing!

01.12.2005


<< Tilbake | Skriv ut side