Spennende arkitektur i MindreAlv


Brukseierboligen i Øyenkilen er et praktfullt byggverk i dragestil. Deler av bygningen ble bygget så tidlig som i 1898. Om denne og mange andre spennende bygninger kan du lese om i MindreAlv.

Tirsdag 25. oktober var det lansering av boka MindreAlv. Det er den 11. utgivelsen i regi av Fredrikstad Museum. 288 nye sider av byhistorien blir nå presentert for Fredrikstadfolket - denne gang med spesielt fokus på 1905 og Trosvik herregård.

Jeg har fått lov til å bidra med en lang artikkel om "Nasjonal begeistring i vår lokale byggekunst". Her tar jeg for meg de bygningene og anleggene i Fredrikstad-distriktet som er preget av det særnorske - det vil i stor grad si de bygningene som hører innunder det vi kaller dragestilen. Vi kjenner bygninger som eventyrslottet Ekheim og Turnhallen, men rundt omkring finnes også skjulte perler som roper etter å få sin historie fortalt.

Tilsammen er rundt 30 anlegg beskrevet og illustrert. Jeg håper og tror det kan by på spennende lesning. Ellers har boka også en rekke andre flotte artikler.

Det skal forøvrig nevnes at Bind 6 av "Gårder og slekter i Borge og Torsnes" utkommer i starten på desember. Denne gang om den spennende historien til Selbak. 500 nye sider lokalhistorie og forskning er snart klare til å gå i trykken...

26.10.2005


<< Tilbake | Skriv ut side