Alt for Borge!


Borge kirke foreviget av LOK 13. mai 2000

Torsdag 16. juni hadde jeg æren av å holde åpningstalen for Borgedagenes 30 års-jubileum. Nedenfor kan du lese prologen jeg hadde skrevet i den anledningen. En hyllest til hjembygda.

ALT FOR BORGE!

Ja, alt for kjære Borge
Et lite stykke Norge
Hvor åsene er lave
Glomma møter havet
Jordene er vide
Menneskene er blide
Når jeg hører navnet Borge blir jeg glad
Der er stedet hvor jeg kommer fra

Åmord var det første navnet bygda fikk
Etter skogene som langsmed elva gikk
I bygda her ved Glomma var vi trygge
Navnet skiftet så til Åbygge
Med krigersk ånd på Ravneberget
Mot fiender og folk fra Sverige
Beskyttet vi oss selv og Norge
Dermed fikk vi navnet Borge

Glomma skiller ad mod vest
I dette strøket bor det flest
Fra Sarpens friske brus i nord
I bulderet hvor fossekallen bor
Landets beste utløpssted
Norges lengste elv fortjener det
Den flyter rolig i mot sør
Munner ved den flate ør

Mot sør er Hvalers mange øyer
Beskytter oss så havet løyer
Ramsøflaket, Thorsølandet
Flotte svaberg, fisk i vannet
Nes og bukter, husmannsplasser
Fiskesnører, luftmadrasser
Deilig sjøluft, vannet salt
Borge, Torsnes – vi har alt

I øst så har vi selve kilen
Skjærer seg den lange milen
Gudens hammer lager støy
Skiller Torsnes – Ullerøy
Flate jorder, bratte koller
Varme berg og friske voller
Thorsøkilens trange sund
Ender opp i Hunnebunn

Det var her de første mennesker pløyde
Sikkert var det vel fornøyde
Stenringer på fredet grunn
Oldtidsvei og mange funn
Og stiger du til varden opp
Kan du fra den høye topp
116 meter over havet
Få utsikten som gave

Bonden var den første hit
Brøt han jorda, for et slit
Fruktbar kunst han drev og herjet
Risset bilder inn i berget
Du trenger ikke lenge lete
Dyrket både bygg og havre, rug og hvete
Bonden temmet ville Norge
Ophus, Visur, Lilleborge

Sagbrukeren var nestemann
Fløtet tømmeret i Glommas vann
Oppgangssager, oppgangstider
Fullt av liv på begge sider
Selbak Bruk og dette torget
Ble et viktig sted i Borge
Vesten lense, Høleberje
Arbeiderne kom helt fra Sverige

Langsmed elva skjedde mere
Her var og den harde lere
Billetverket, Gretnesverket, Moumverket, Borgeverket
Taksten, mursten, beste merke
Gammel sjøbunn, grå og stiv
Skapte plutselig mye liv
Landskap lot seg lett forandre
Før lå sagbruk-teglverk om hverandre

Jord og fjell det gjorde sitt
Her var også flott granitt
Ut fra bergets rette flater
Ut til hele verdens gater
Stenhogg’rær med svenskeblod
Sto og slo og slo og slo
Selv om det var kaldt og snø
Granitten var et levebrød

Arbeidsplasser, industri
Gudesen og Cewex bakeri
Glass fra Bøckmann, sten fra Beer
Slakter, blomster, klær med mer
Landhandel i hvert et sted
Lecakuler, grus og ved
Løen super, Vispen kro
Borge Mat og Selbak sko

Halden, Sarpsborg, Fredrikstad
Midt i mellom vel så bra
Stedene vi kommer fra:
Begby, Moum, Skivika
Ulfeng, Veel, Holm og Glosli
Vakre steder, folket koselig
Selbak, Årum – her er resten:
Kjølshunn, Kjølberg, Kjølstad, Vesten

I 1905 ble Norge fritt
I 1911 plantet Roald flagget sitt
Nordvestpassasjen, sydpolferden
Borge, Norge, først i verden
Var det noe Roald ikke visste
Var det nok at Roald også ble den siste
Ordfører som Borge tjente
Nå er fem kommuner vel forente

Selbaktorget hør det kimer
Borge, Norge – dette rimer
Nord på kloden, sør i Norge
Øst i Viken, her er Borge
Her vi lever – det vi vet
Viktig er identitet
Borgedager her på torget
Hyllet er du kjære Borge

19.06.2005


<< Tilbake | Skriv ut side