Årets bok i rute!


Selbak er stedet! Forsiden av Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 6, vil bli preget av denne akvarellen fra Selbak torg.

Mandag 11. april var det redaksjonsmøte i Gyldenstierne forlag. Det betyr av årets utgivelse av Gårder og slekter i Borge og Torsnes er i rute. I november foreligger bind 6 med nærmere 500 sider spennende historie fra Fjeld, Klavestad og Åstrøm.

Bind 6 og 7 av bokverket "Gårder og slekter i Borge og Torsnes" vil omhandle Selbak og Kjølberg. Det vil si at det er Borges tettest befolkede område som skal behandles. Fra 1860 og fram til i dag har Selbak utviklet seg fra rent jorbruksland til et bymessig område med bygårder, boliger, butikker og annen næringsvirksomhet.

Denne gangen er det altså det gamle kommunesenteret som står i fokus for forfatterne Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad og Svein Åstrøm. Vi har forflyttet oss fra bondebygdene og stenhoggergrendene i Torsnes til de tett befolkede arbeidersamfunnene langs Glomma. Altså et helt nytt kapittel om Borges historie! Vi får bl.a. et spennende møte med de gamle arbeiderne på Sellebak Bruk, et gjensyn med gamle Borge kino og butikkene på Selbak, samt at vi får høre historien til musikkorps, idrettslag og menigheter som alle hadde sitt utspring i den sterke arbeiderkulturen. I fjor var det også 90 år siden den store brannen på Selbak i 1914 - da nærmere 60 hus ble lagt i aske. Etter den tragiske hendelsen ble stedet regulert med kvadratur og bystruktur, og det var duket for stor utvikling...

11.04.2005


<< Tilbake | Skriv ut side