Østfold Planforum


De bynære områdene sett på en ny måte.

Fredag 1. april er Østfold Planforum samlet på Hotell Victoria i Fredrikstad. Dagens hovedtema blir en presentasjon av Fredrikstads bylandskapsanalyse; - ”sårbarhet i byområdet og det bynære landskapet med hensyn på grønne verdier, grønnstruktur og kulturminner.”

Analysen og prosessen presenteres av Arnfinn Nypan (Fredrikstad kommune) og konsulentene Lars Ole Klavestad og Per André Hansen (Per André Hansen landskapsarkitekter as). "Arbeidet er spennende og til en viss grad nyskapende, og vil åpenbart kunne ha interesse utover Fredrikstads grenser", heter det i invitasjonen.

30.03.2005


<< Tilbake | Skriv ut side