Kongehøien skal fram i dagen


Driftsleder Dan Karlsen Wang, Hafslund Hovedgård, til venstre, og landskapsarkitekt Lars Ole Klavestad oppe på Kongehøien. Det var fra fra dette punktet kongelige gjennom tre århundre skuet over den brusende Sarpsfossen. (Foto: Ingrid Aune, SA)

(Utdrag av artikkel i Sarpsborg Arbeiderblad 17.03.05.)

Hafsundkonsernet ønsker at utsiktspunktet Kongehøien, som var en del av Hafslundparken, skal ryddes og rustes opp igjen.

Fra denne haugen har en rekke konger og kongelige personer nytt en praktfull utsikt over Sarpsfossen. Nå vil Hafsundkonsernet igjen la Kongehøien komme til heder og verdighet – og nå slik at allmennheten også kan hygge seg med dette fornemme utsiktspunktet, som gjennom tidene har hatt cirka 15 kongebesøk.

Ved hvert kongebesøk på dette utsiktspunktet ble det i tidligere tider reist en mast til minne om det fornemme besøket. Den første kongen på haugen ser ut til å ha vært Christian V, som var på besøk i 1685.

Det er Per André Hansen landskapsarkitektkontor, ved Lars Ole Klavestad, som har fått oppdrag med et forprosjekt. Han er i full gang med å utarbeide alternative forslag til hva som kan gjøres med det gamle utsiktspunktet. Klavestad har brukt mye tid på dykk i historiske kilder, for å få dokumentert bakgrunnen for Kongehøien. Han er opptatt av å se fortid og framtid i sammenheng.

– Det hadde vært fint å få til en sammenheng mellom Hafslund hoverdgård, Kongehøien og dagens utsiktsplattform over Sarpsfossen, forteller Klavestad. Inngangen til denne plattformen ligger like nedenfor Kongehøien. Driftsleder Dan Karlsen Wang ved Hafslund hovedgård sier at Hafslundkonsernet først avventer planforslagene fra landskapsarkitekten før det blir tatt noen avgjørelse om hva som skal gjøres med Kongehøien, men at noe vil bli gjort er sikkert.

17.03.2005


<< Tilbake | Skriv ut side