Fredrikstad Handelstands Litteraturpris


Fra prisutdelingen på Handelstanden - tre gode forfatterkollegaer: Svein Åstrøm, Karl Ottar Fjeld og Lars Ole Klavestad. (Foto: Geir Løvli, FB)

Onsdag 24. november avholdt Fredrikstad Handelstands Forening sin tradisjonelle årsfest i den erverdige Handelstanden. Her ble det gledelig nok delt ut to priser fra Fredrik Halvorsens Legat.

Følgende er sakset fra Fredriksstad Blad: "Legatets litteraturpris gikk til en trio som i løpet av fem år har gitt fem bøker på til sammen 2150 sider: Svein Åstrøm (59), Karl Ottar Fjeld (57) og Lars Ole Klavestad (31).

Det dreier seg altså om deres gårds- og slektssaga fra Torsnes og Borge; et forfatterskap som er tuftet utelukkende på interesse og engasjement, som prisutdeler Rolf Walther uttrykte det. Resultatet av arbeidet til de tre er en formidabel base for slektsgransking og lokalhistorie for den som har tilhørighet/interesse for Borge og Torsnes. I tillegg inneholder disse bøkene mye stoff som har allmenninteresse, især mange fornøyelige anekdoter om omtalte personer.

På Handelsstanden ble også ekteparet Veslemøy Ruud Zwart og Harald Zwart tildelt legatets Publisitetspris for dette året. Prisutdeler Rolf Walther begrunnet det slik: – Ekteparet har på en svært synlig måte og lang rekke av tiltak greid å skape positiv oppmerksomhet rundt Fredrikstad. Ektefellene utfyller hverandre på en bemerkelsesverdig måte. Den ene strutter av kreativitet og originale ideer. Den andre passer det forretningsmessige og holder styring administrativt. Harald Zwart er denne uka på et arbeidsopphold i Europa. Han utsatte tilbakereisen til California, USA, der ekteparet har sin faste base, og mottok prisen personlig".

Med andre ord – en svært minneverdig og hyggelig kveld!

25.11.2004


<< Tilbake | Skriv ut side