Kulturminner i Fredrikstadmarka merket


Kulturminnene rundt den gamle middelalderkirken på Glemmen er blant de som har fått nye opplysningstavler.

Søndag 21. november åpnes de nye kulturstiene i Fredrikstadmarka. Det er lokalsamfunnene på Hauge, Rekustad og Lisleby som står bak. Rundt 25 kulturminner i marka og ved Gamle Glemmen kirke har fått opplysningstavler som forteller om stedenes historie.

Fem av tavlene er plassert i det historieske landskapet rundt den gamle middelalderkirken på Glemmen. De øvrige står i området fra gravfeltet på Ula, langs Borredalen og opp mot Hattehulene og Borgåsen. LOK har laget mange av illustrasjonene til tavlene. Våren 2006 er også et nytt kulturhistorisk turkart over den søndre delen av Fredrikstadmarka klart.

21.11.2004


<< Tilbake | Skriv ut side