Landskapsarkitektur

Lars Ole Klavestad, landskapsarkitekt mnla, er utdannet ved Institutt for landskapsplanlegging, Norges Landbrukshøgskole 1995-99. Den avsluttende hovedfagsoppgaven omhandlet "Historiske endringer i kulturlandskapet på Thorsø herregård".

Gjennom firmaet KLAVESTAD kunst kart landskap tar han på seg prosjekter med turstier, rasteplasser, skilting/karttavler, tilrettelegging av kulturminner, stedsanalyser, rådgiving, illustrering og mindre landskapsoppdrag. Et viktig mål er å utvikle steder på bakgrunn av stedets særegenhet og historie. Han har 18 års jobberfaring med faget, blant annet gjennom en rekke egne prosjekter, samt gjennom åtte års ansettelse hos Per André Hansen landskapsarkitekter as i Fredrikstad i perioden 1999-2006. Arbeidsoppgavene varierte innen feltene arealplanlegging, landskapsforming og stedsanalyser.


<< Tilbake | Skriv ut side