Foredrag

Lars Ole Klavestad har siden 2000 holdt over 250 foredrag. Temaene spenner over mange emner, blant annet om hans kunstneriske verden, arkitektur, stedsnavn, lokalhisorie, landkskap og ikke minst om bøkene han har skrevet. Foredragene er knyttet til alt fra store konferanser til lokale foreninger. Et visuelt innblikk i hans snurrealistiske verden, fulgt av opplesing av tekster fra Biologisk Mangfold-bøkene har med stort hell vært muntre innslag på ulike fagkonferanser.

Foredragene holdes på forespørsel.
<< Tilbake | Skriv ut side