Biologisk Mangfold var en ukentlig fast spalte av Lars Ole Klavestad på baksiden av Fredriksstad Blad i perioden 2008-2015. Hver lørdag/søndag ble en ny dyreart presentert med en "vitenskapelig" beskrivelse. Dyrene var arter som ikke eksisterer i virkeligheten, men som finnes som bilder i språket vårt eller skjult i ordene hvis man deler dem på uvante plasser. Dyrene ble visualisert i kjent snurrealistisk stil, basert på akvarellteknikk hvor de utsparte, hvite papirflatene skapte linjene i bildene. Bruken av sirkler og spiraler for å skape artenes egenart gjorde spalten lett gjenkjennelig fra uke til uke. Tekstene var også en lek med ord og en form for underfundig humor. "Biologisk Mangfold" var et populært og fast innslag i Fredriksstad Blad, som mange lesere satte pris på.

I 2009, 2010 og 2011 kom bøkene "Alle fugler små de er ut", "Ta det for god fisk" og "Dyrene på ordkloden". De består av en stor samling fugle-, fiske- og dyrearter som lever i "Biologisk Mangfold"-universet. Bøkene har vært svært populære og etetrtraktede. I dag er det kun "Ta det for god fisk" som er i salg (kan bestilles ved e-post til lars.ole@klavestad.com). Nedenfor finner 15 dyrearter du kanskje drar kjensel på.


<< Tilbake | Skriv ut side