Boka "Alle fugler små de er" er basert på billedkunstner Lars Ole Klavestads "snurrealistiske" fabuleringer omkring ulike fuglearter. Hensikten med boka er å fremkalle smilet hos leserne og skape en entusiasme for hvordan språket kan lekes med og gis nye betydninger om man setter ordene inn i nye sammenhenger. Bildene er svært gjennomførte i kunstnerens karakteristiske "snurrealistiske" stil utført med akvarell. Gjenkjenneligheten i sirklene, spiralene, fargebruken, de hvite utsparte linjene og de kvadratiske bildeflatene binder boka sammen.

Tekstene kompletterer bildene, og kjennetegnene for hver art er inspirert av ordinære oppslagsverk hvor artsnavn, opphav, fjærdrakt, hekkeplasser med mer er beskrevet. Artene i boka er ordnet alfabetisk. Boka er vakker å se på og ble i, og den trengs ikke å leses sammenhengende. I sitt formspråk er boka nært knyttet til "Ta det for god fisk" og "Dyrene på ordkloden", og for leserne kan det være fint å se de tre bøkene i sammenheng.

ISBN 978-82-998161-2-0 (116 sider)
Illustrasjoner, tekst, design og omslag: Lars Ole Klavestad
Forlag: KLAVESTAD kunst kart landskap
Opplag: 2000 eks.
Utgitt: September 2009 (blått omslag) / september 2010 (rødt omslag)

Boka er så godt som usolgt!

Samtlige av de 52 originalbildene er solgt, og de mange underlige fuglene har fått sine hjem i Oslo, Lørenskog og Fredrikstad.

Les artikkel i Sarpsborg Arbeiderblad og Demokraten her.
Les artikkel i Halden Arbeiderblad her.


Fagbladet NUMER, som utgis av Tegnerforbundet, og som er tidsskrift for tegning, illustrasjon og bokkunst, anmeldte boka i nr.4-2009. Her kan du lese kritikken:

ALLE FUGLER SMÅ DE ER. BIOLOGISK MANGFOLD
Tekst: Lars Ole Klavestad
Illustrasjon: Lars Ole Klavestad
Forlag: Klavestad Kunst Kart Landskap

Lars Ole Klavestad er karttegner, landskapsarkitekt og billedkunstner og har stått for alle sider ved denne ”fugle"-boka. "Biologisk Mangfold” har vært et fast innslag i helgeavisen til Fredrikstad Blad siden 2008. Det har også vært trykket i VG og Pondus. Nå er ikke dette avistegninger i vanlig forstand. Snarere er de en slags filosoferinger over fugler/mennesketyper. Boka samler 52 av disse ”snurrealistiske dyreartene”. En kort, tilsynelatende vitenskapelig tekst gir brodd og humor – basert på utforskning av språket – med ordspill og nylesning av utvalgte ord. Hver av tekstene er akkompagnert av en akvarell, en fugl, stramt utført i avstemte farger. Bildene fungerer som en gjenkjennelig vignett eller varemerke – fra uke til uke.

Styrken ved illustrasjonene er det dekorative, nesten plakataktige. Det hvite arket er beholdt som til dels tynne linjer i de dyp blå, rødbrune og grønne tonene, noe som ikke er helt lett i et så flytende medium som akvarell. Like store kvadratiske format bidrar til en ryddig bokdesign.

Fuglene har Klavestad ”klekket ut” selv. Brevdue, benløse fugler, burugle, byens løse fugler, bærmeis, dæven skjære, snømåke, spøkefugl, sørgerand, masekråke, lanterne, vindue, ablegøye, smørgås osv. får her en ny betydning, også som bilde. Men det er en vanskelig lek å lage bilder av ordspill. Dobbeltbetydninger er lettere å få fram i ord enn i bilder, til dels også i denne boka. Til gjengjeld har boka et tydelig tegnspråk. Den er på sin måte en vakker og gjennomført bok.

Anmeldt av KIRSTI GROTMOL.

 

Ansvarlig redaktør i Fredriksstad Blad, Erling Omvik, gir følgende karakteristikk av innholdet:

"Benløse fugler var festmeny da jeg vokste opp i Indre Østfold på 60-tallet. Lars Ole Klavestads strek og tekst i denne boken vekker gamle minner til live og setter dem i et helt nytt perspektiv.

– Den senere tids fokus på gourmetmat har ført til at arten har blitt noe vingeklippet, skriver Klavestad på side 8 om Benløse fugler (Aves cafeteria), som verken kan fly eller gå.

Det synes på lang vei at Lars Ole Klavestad har det morsomt når han går inn i sin fantasiverden. Han kaller sin originale stil snurrealisme og vedkjenner seg inspirasjon fra Dagbladets Fredrik Stabel og Dusteforbundet.

Ved juletider 2007 kom han til Fredriksstad Blad med sine sirkler, spiraler og tekster, under overskriften Biologisk Mangfold. I FB’s helgeaviser har han siden nyttår 2008 skapt sitt eget univers, der han både beskriver det menneskelige i dyrene og også det dyriske i menneskene.

Hos meg fremkaller snurrealismen ikke gapskratt, men mer skjeve smil og aha-opplevelser. Det som imponerer er hans underfundige kreativitet og utrolige evne til å vri på ord og begreper.

I denne boken har Klavestad klekket ut fjærkre du aldri har hørt om. Gled deg, leser! Jeg venter allerede spent på fortsettelsen".


<< Tilbake | Skriv ut side